Adiunkt w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych

Uniwersytet Łódzki
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o polityce i administracji

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki

Miasto: Łódź

Stanowisko: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Dyscyplina naukowa: nauki o polityce i administracji

Data ogłoszenia: 12.07.2021 r

Termin składania ofert do: 30.08.2021 r

Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje: Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć na poniższy adres lub przesłać mailowo:

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki

ul. Narutowicza 59a

90-131 Łódź, Poland

monika.harciarek@uni.lodz.pl

Telefon kontaktowy: 42 635 42 62

Słowa kluczowe: konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego, nauki o polityce i administracji, stosunki międzynarodowe, Bliski Wschód, historia stosunków międzynarodowych,

Opis:

Kandydat/ka na w/w stanowisko powinien spełniać wymogi art. 113, art. 116 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668).

Kandydat/ka ubiegający/a się o zatrudnienie powinien/powinna spełniać następujące wymogi:

– mieć ukończone studia magisterskie w zakresie stosunków międzynarodowych;

– posiadać stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie nauki o polityce (nauki o polityce i administracji);

– reprezentować dziedzinę nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce oraz dziedzinę nauk humanistycznych w dyscyplinie historia;

– wykazać gotowość do podjęcia zatrudnienia w UŁ jako podstawowym miejscu pracy

– posiadać dorobek naukowy z zakresu historii politycznych stosunków międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem Bliskiego Wschodu, w tym co najmniej 2 samodzielne monografie autorskie

– mieć doświadczenie w zakresie organizacji konferencji naukowych, w tym międzynarodowych;

– biegłą znajomość języka polskiego oraz języka angielskiego na poziome umożliwiającym prowadzenie zajęć w tych językach

– mieć doświadczenie w nauczaniu na poziomie akademickim w tym w języku angielskim;

– cechować się umiejętnością pracy w zespole.

 

Dodatkowymi atutami będzie, jeżeli Kandydat/ka :

– ma ukończone studia magisterskie w zakresie historii

– ma stopień doktora w dziedzinie nauk humanistycznych, dyscyplinie historia

– w swoim doświadczeniu dydaktycznym prowadził zajęcia autorskie oraz seminaria dyplomowe

– ma doświadczenie w pracy organizacyjnej na uczelni wyższej

 

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

  • kwestionariusz osobowy oraz oświadczenia dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego http://dsp.uni.lodz.pl/druki-do-pobrania/ kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie-wzór; oświadczenia przy zatrudnianiu pracownika 2019-wzór,
  • klauzulę RODO dostępną na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego http://dsp.uni.lodz.pl/druki-do-pobrania/ kandydat do pracy w UŁ RODO klauzule do CV dla kandydata,
  • kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz kopię dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora,
  • CV,
  • wykaz dotychczasowego dorobku (publikacji, referatów konferencyjnych, staży i projektów naukowych, itp.),dokumenty potwierdzające odbyte szkolenia, kursy i posiadane certyfikaty (w tym językowe), w przypadku braku certyfikatów oświadczenie dotyczące stopnia znajomości języków obcych.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 6.09.2021 r

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi osobami.

Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim.

Uniwersytet Łódzki nie zapewnia zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na monika.harciarek@uni.lodz.pl