Adiunkt w grupie pracowników badawczych w symulacjach obliczeniowych, biotechnologii, chemii polimerów i grupie nanomateriałów

Międzynarodowe Centrum Badań Innowacyjnych Biomateriałów ICRI-BioM - Międzynarodowa Agenda Badawcza
Politechnika Łódzka
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Posiada ponad 75-letnią tradycję i doświadczenie w kształceniu kadr i prowadzeniu badań naukowych. Jest atrakcyjnym partnerem dla biznesu. Współpracuje z największymi firmami w kraju i za granicą. Prowadzi badania naukowe na europejskim poziomie, tworzy nowe technologie i patenty przy współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi na całym świecie. Jednym z filarów zarządzania Politechniką Łódzką jest równe traktowanie pracowników niezależnie od ich płci, wieku, rasy czy innych cech demograficzno-społecznych. W 2016 roku PŁ jako pierwsza Uczelnia techniczna w Polsce otrzymała logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH, potwierdzające, że Uczelnia stosuje zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

1. Wymagania stawiane kandydatowi:
Posiadanie stopnia naukowego doktora (nie dłużej niż 5 lat) w dyscyplinie nauki: inżynieria materiałowa, nauki fizyczne, nauki chemiczne.

Oczekiwane umiejętności dla poszczególnych grup obejmują:

I. Zespół symulacji obliczeniowych:
– Doświadczenie badawcze w jednej z dziedzin: chemia obliczeniowa, materiałoznawstwo/chemia materiałowa oraz chemia środowiska i toksykologia,
– Ekspertyza w zakresie technik obliczeniowych i oprogramowania z systemami biomolekularnymi oraz doświadczenie w toksykologii obliczeniowej i QSAR,
– Pewna znajomość skryptów i programowania jest pożądana, ale nie jest obowiązkowa.

II. Grupa biotechnologiczna:
– Doświadczenie w syntezie biopolimerów i degradacji polimerów syntetycznych,
– Hodowle mikroorganizmów w masie i wysokiej gęstości komórkowej,
-Praktyczne doświadczenie w metodach biologii molekularnej i/lub oczyszczaniu i charakteryzowaniu enzymów.
– Zastosowania materiałów biodegradowalnych lub pochodzenia biologicznego.

III. Grupa chemii polimerów:
– Doświadczenie w syntezie organicznej (preferowane również z doświadczeniem w chemii polimerów),
– Doświadczenie w technikach syntezy w warunkach gazu obojętnego,
– Doświadczenie z instrumentami takimi jak NMR, GC-MS, ESI-MS, FT-IR, GPC/SEC, DSC, TGA itp.

IV. Grupa nanomateriałów:
– Doświadczenie badawcze w jednej z dziedzin: inżynierii materiałowej/chemii materiałów, fizyki powierzchni, spektroskopii optycznej oraz/lub organicznej (opto)elektroniki,
– Ekspertyza w zakresie badań eksperymentalnych: techniki spektroskopowe (absorpcja i fotoluminescencja w zakresie UV-Vis), oraz badania morfologii i struktury (AFM, inne metody SPM),
– Doświadczenie w organicznej (opto)elektronice, tj. w wytwarzaniu i testowaniu urządzeń cienkowarstwowych (np. OFET, OLED),
– Wiedza z zakresu zaawansowanych metod wytwarzania cienkich warstw (np. metody drukarskie lub metody przesuwnego menisku) będzie dodatkowym atutem.

2. Warunki pracy:
• Wynagrodzenie miesięczne brutto w przedziale 7500-9500 zł (plus 13 pensja przy założeniu zatrudnienia dłuższego niż 6 miesięcy) na podstawie kwalifikacji,
• Stanowisko na pełen etat,
• Data rozpoczęcia: Maj 2023 r,
• Kontrakt do końca 2023 roku (z warunkowym odnowieniem),
• Pełne publiczne ubezpieczenie zdrowotne i wybitne środowisko badawcze na Politechnice Łódzkiej.

3. Opis przewidywanych odpowiedzialności i obowiązków dla poszczególnych grup:
I. Zespół symulacji obliczeniowych:
Badania w zakresie biodegradacji zanieczyszczeń organicznych, mechanizmu biotransformacji, zależności struktura-aktywność oraz metod uczenia maszynowego

II. Grupa biotechnologiczna:
Badania z zakresu biochemii/biotechnologii/polimerów biodegradowalnych/enzymatycznych
modyfikacje, bioreaktory i biomateriały.

III. Grupa chemii polimerów:
Stanowisko to będzie dotyczyło projektu badawczego z pogranicza chemii organicznej i chemii polimerów. Tematy obejmują syntezę i polimeryzację monomerów, a także tematy związane z modyfikacja postpolimeryzacji.

IV. Grupa nanomateriałów:
To stanowisko będzie dotyczyło badań nad urządzeniami typu OLED w zakresie NIR.

Więcej informacji o grupach i ich zainteresowaniach badawczych można znaleźć na stronie https://icri-biom.p.lodz.pl

4. Wykaz wymaganych dokumentów:
• Podanie o zatrudnienie do JM Rektora Politechniki Łódzkiej;
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Politechnice Łódzkiej (załącznik nr 1.1), klauzula o ochronie danych osobowych (załącznik 1.2) oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 1.3) wszystkie dostępne w Microsoft Word;
• Odpisy/kopie dyplomów;
• List motywacyjny;
• CV (maksymalnie 3 strony) zawierające: wykaz publikacji i najważniejszych prezentacji konferencyjnych, informacje nt. doświadczenia w realizacji grantów badawczych oraz aktywności w ich zdobywaniu, dane kontaktowe do dwóch osób mogących wystawić rekomendacje oraz listę innych kluczowych osiągnięć;
• Oświadczenie badawcze (maksymalnie 2 strony).

5. Zainteresowani kandydaci proszeni są o przesłanie wymaganych dokumentów e-mailem do poszczególnych liderów grup, w których są zainteresowani zatrudnieniem, w jednym formularzu pdf:

I. Zespół symulacji obliczeniowych:
E-mail powinien mieć tytuł „Post-Doc in Computational Chemistry” na adres li.ji@p.lodz.pl

II. Grupa biotechnologiczna:
E-mail powinien mieć tytuł „Post-Doc in Biotechnology” na adres vignesh.kumaravel@p.lodz.pl

III. Grupa chemii polimerów:
E-mail powinien mieć tytuł „Post-Doc in Polymer Chemistry” na adres christopher.plummer@p.lodz.pl

IV. Grupa nanomateriałów:
E-mail powinien mieć tytuł „Post-Doc in Nanomaterials” na adres piotr.sleczkowski@p.lodz.pl

6. Dokumenty należy przesłać do dnia 13 kwiecień 2023r.

7. Przewidywany termin ogłoszenia decyzji: 17 kwietnia 2023 r.

8. ICRI-BioM to Międzynarodowa Agenda Badawcza, powołana w ramach Politechniki Łódzkiej w ramach Programu MAB PLUS Fundacji na rzecz Nauki Polskiej we współpracy z Max Planck Institute for Polymer Research w Mainz. Ma na celu stworzenie doskonałej jednostki naukowej, która skupia się na łączeniu chemii polimerów z inżynierią biosystemów molekularnych eksperymentalnie i przy pomocy nauk obliczeniowych. Oczekuje się, że współpraca i synergia między tymi grupami, lokalnym środowiskiem naukowym oraz współpraca międzynarodowa doprowadzą do przełomowych badań w naukach podstawowych i stosowanych.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na vignesh.kumaravel@p.lodz.pl