adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Łódzki
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o kulturze i religii

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

INSTYTUCJA: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Nowych Mediów i Kultury Cyfrowej

MIASTO: Łódź

STANOWISKO: adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o kulturze i religii

DATA OGŁOSZENIA:  18.07.2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.08.2022

LINK DO STRONY: http://ikw.uni.lodz.pl/katedra-nowych-mediow-i-kultury-cyfrowej/

DODATKOWE INFORMACJE: zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć elektronicznie lub pisemnie na adres:

kulturoz@uni.lodz.pl

Wydział Filologiczny UŁ, Instytut Kultury Współczesnej, Katedra Nowych Mediów i Kultury Cyfrowej

ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź

tel. kontaktowy: (+48 42) 66 55 133

SŁOWA KLUCZOWE: nowe media, kultura cyfrowa, groznawstwo

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Kandydat powinien spełniać następujące kryteria:

–       posiadać stopień doktora w dyscyplinie nauki o kulturze i religii bądź nauki o sztuce;

–       specjalizować się w zakresie nowych mediów, kultury cyfrowej, w szczególności zagadnień groznawstwa;

–       mieć doświadczenie dydaktyczne w zakresie wskazanych wyżej obszarów w języku polskim i angielskim (w tym opieka nad pracami dyplomowymi);

–       mieć znaczące osiągnięcia naukowe potwierdzone publikacjami, preferowane są osiągnięcia dotyczące zagadnień z kręgu wskazanych wyżej obszarów;

–       znać biegle język polski oraz bardzo dobrze – język angielski.

 

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

–       kwestionariusz osobowy;

–       życiorys, a w nim opis dotychczasowej pracy dydaktycznej oraz wykaz osiągnięć naukowych;

–       odpis dyplomu doktorskiego;

–       oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie Jego podstawowym miejscem pracy.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 19.09.2022

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kulturoz@uni.lodz.pl