adiunkt, wykładowca

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego
Uniwersytet Łódzki
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: informatyka techniczna i telekomunikacja

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

 

Instytucja:   Uniwersytet Łódzki

Miasto:         Łódź

Stanowisko: wykładowca

                      na Wydziale Matematyki i Informatyki

                      w Katedrze Informatyki Stosowanej

                      w wymiarze pełnego etatu

Dyscyplina naukowa:  informatyka

Data ogłoszenia:  3.01.2022 r.

Termin składania ofert:  3.02.2022 r.

Link do strony uczelni:  www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje: zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:

                                          Wydział Matematyki i Informatyki UŁ

       Pok. A 214

                                          Ul. Banacha 22

                                          90-238 Łódź

                                          Telefon kontaktowy:   42 635 59 43

Słowa kluczowe:  konkurs na stanowisko wykładowcy.

 

Osoba ubiegająca się o stanowisko wykładowcy powinna:

• posiadać tytuł zawodowy magistra w dyscyplinie informatyka;

• posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z informatyki i uzyskaną  wysoką ocenę prowadzonych zajęć wyrażoną przez studentów (ankiety, konkursy, itp.);

• posiadać wiedzę na temat programowania urządzeń mobilnych, programowania komponentowego i programowania aplikacji webowych;

• znać język polski i angielski w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć w tych językach;

• być gotową do podejmowania działań organizacyjnych związanych z dydaktyką.

 

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć następujące dokumenty:

– podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego;

– kwestionariusz osobowy,

– życiorys,

– potwierdzenie uzyskania tytułu zawodowego magistra,

– informację dotyczącą stopnia znajomości języków obcych,

– wykaz dotychczasowych osiągnięć,

– oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.

 

 

     Termin rozstrzygnięcia konkursu:   22.02.2022 r.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.uni.lodz.pl.