adiunkt, wykładowca

uczelnia@ahe.lodz.pl
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Łodzi
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: informatyka techniczna i telekomunikacja

Wykładowca

Stanowisko: wykładowca w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

  • wymagany stopień/tytuł: magister, magister inżynier, dr, prof.
  • biegła znajomość języka polskiego,
  • znajomość języka angielskiego pozwalająca na prowadzenie zajęć ze studentami

Mile widziane:

  • dorobek naukowy (publikacje w czasopismach, rozdziały w monografiach) z zakresu informatyki;
  • dorobek praktyczny we współpracy z przemysłem/biznesem.

Stanowisko pracy jest oferowane na kierunku Informatyka AHE.
Dyscyplina naukowa: informatyka techniczna i telekomunikacja/ informatyka

Słowa kluczowe: bazy danych, technologie komponentowe, projektowanie obiektowe, sztuczna inteligencja, inżynieria oprogramowania, technologie symulacji komputerowych, projektowanie systemów informatycznych, systemy wbudowane, algorytmy, złożoność obliczeniowa, kryptografia, cyfrowe przetwarzanie sygnałów, matematyka dyskretna, budowa i konfiguracja urządzeń sieciowych, sieci transportu danych, automatyka, elektronika i elektrotechnika/ informatyka techniczna i telekomunikacja, inżynieria oprogramowania, technologie symulacji komputerowych, projektowanie systemów informatycznych, systemy wbudowane, bazy danych, technologie komponentowe, projektowanie obiektowe, sztuczna inteligencja, algorytmy, złożoność obliczeniowa, kryptografia, cyfrowe przetwarzanie sygnałów, matematyka dyskretna, technologie symulacji komputerowych, architektura systemów komputerowych, architektura systemów komputerowych, dynamiczne aplikacje internetowe, programowanie obiektowe, przetwarzanie dokumentów XML, grafika komputerowa, wizualizacja 3D, animacje komputerowe w 3D, fotografia cyfrowa i montaż video, programowanie gier komputerowych, sieci komputerowe, systemy operacyjne, sieciowe systemy operacyjne, projektowanie sieci i systemów, technologie bezprzewodowe sieci teleinformatycznych, projektowanie aplikacji klient-serwer .

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na pgaweda@ahe.lodz.pl