adiunkt, wykładowca

uczelnia@ahe.lodz.pl
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Łodzi
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: informatyka techniczna i telekomunikacja

Instytucja: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Miasto: Łódź

Stanowisko: wykładowca

Dyscyplina naukowa: informatyka

Termin składania ofert: 31 październik 2021r. 

Dodatkowe informacje: zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć elektronicznie na adres:

uczelnia@ahe.lodz.pl lub pisemnie na adres:

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul. Sterlinga 26

90-212 Łódź

 

Obszary tematyczne:

Programowanie aplikacji mobilnych i internetowych

Sieci teleinformatyczne

Modelowanie i symulacja

Algorytmy  struktury danych

 

 

Kandydat powinien spełniać następujące kryteria:

– posiadać wykształcenie mgr lub  stopień doktora w dyscyplinie informatyka lub pokrewnej

– mile widziane doświadczenie w prowadzeniu zajęć na uczelni wyższej

 

Głównymi kryteriami przy wyborze kandydata będą posiadany tytuł naukowy/zawodowy i posiadane doświadczenie dydaktyczne.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora AHE, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

– życiorys, a w nim wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, referatów, staży i projektów naukowych, wykaz dotychczas prowadzonych przedmiotów, itp.),

– inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

 

Osoby spełniające powyższe kryteria prosimy o przesłanie CV

 

CV należy przesyłać na adres: uczelnia@ahe.lodz.pl  wraz z dołączoną klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu przedmiotowej rekrutacji we Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.”

Uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacji kandydatów do pracy. Administratorem danych osobowych jest Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, 90-212 Łódź, ul. Sterlinga 26, rektorat@ahe.lodz.pl. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych to: iod@ahe.lodz.pl

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy na wybrane aplikacje.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na djablonski@ahe.lodz.pl