asystent dydaktyczny

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • Miejsce: Łódź
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w gr. dydaktycznej 1 etat w:

w Klinice Geriatrii Katedry Gerontologii

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

1. Opis zadań na stanowisku:

1)  uczestnictwo w działaniach dydaktycznych i klinicznych;

2) kształcenie studentów – prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami;

3) udział w pracach organizacyjnych Kliniki;

4) inne wynikające z profilu i charakteru jednostki.

2. Wymagania wobec kandydata:

1)  wykształcenie wyższe – posiada tytuł zawodowy magistra fizjoterapii;

2) posiada znajomość co najmniej jednego języka obcego nowożytnego – angielski na poziomie B1;

3) umiejętność przekazywania wiedzy i zachęcania do jej pogłębiania, potwierdzoną bardzo dobrymi wynikami w ocenie studentów i doktorantów w zakresie wypełniania przez nauczyciela obowiązków związanych z kształceniem;

8) znajomość Microsoft Office.

szczegóły oferty na stronie internetowej:

https://bip.umed.pl/sitepages/Nauczyciele-Akademiccy-Szczegoly.aspx?idElement=265