asystent dydaktyczny

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta dydaktycznego 1 etat w:

Klinice Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej

Katedry Chorób Wewnętrznych, Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

 

 

1. Opis zadań na stanowisku:

1)  prowadzenie działalności naukowej i dydaktycznej;

2)  kształtowanie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów.

 

2. Wymagania wobec kandydata:

1)  co najmniej tytuł zawodowy lekarza, magistra lub inny równorzędny w zakresie właściwej

dyscypliny;

2)  umiejętność przekazywania wiedzy i zachęcania do jej pogłębiania, potwierdzoną bardzo dobrymi wynikami w ocenie studentów i doktorantów w zakresie wypełniania przez nauczyciela obowiązków związanych z kształceniem;

3)  znajomość języków obcych nowożytnych –angielski poziom B1, niemiecki poziom dostateczny;

4) znajomość pakietu MS Office, MS Teams, program Statistica.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na praca.nauczyciel.noz@umed.lodz.pl