asystent dydaktyczny

Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta dydaktycznego 1 etat w:

Zakładzie Metodyki Nauczania Ruchu

Katedry Rehabilitacji

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

 

 

1. Opis zadań na stanowisku:

1) prowadzenie zajęć dydaktycznych;

2) udział w szkoleniach;

3) doskonalenie umiejętności zawodowych.

 

2. Wymagania wobec kandydata:

1) wykształcenie wyższe;

2) umiejętność przekazywania wiedzy i zachęcania do jej pogłębiania, potwierdzoną bardzo dobrymi wynikami w ocenie studentów i doktorantów w zakresie wypełniania przez nauczyciela obowiązków związanych z kształceniem;

3) znajomość języków obcych nowożytnych –angielski;

4) znajomość pakietu MS Office.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na agata.purgal@umed.lodz.pl