asystent w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych

Wydział Prawa i Administracji UŁ
Uniwersytet Łódzki
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki prawne

INSTYTUCJA: Uniwersytet Łódzki, Katedra Prawa Konstytucyjnego

MIASTO: Łódź

STANOWISKO: asystent w Katedrze Prawa Konstytucyjnego w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki prawne

DATA OGŁOSZENIA: 30.05.2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30.06.2022

LINK DO STRONY UCZELNI: www.uni.lodz.pl

DODATKOWE INFORMACJE: zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć elektronicznie na adres: murbanska@wpia.uni.lodz.pl

SŁOWA KLUCZOWE: prawo konstytucyjne

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Kandydat powinien:

 

posiadać tytuł zawodowy magistra prawa lub równorzędny uznawany w Polsce;
specjalizować się w zakresie prawa konstytucyjnego ze szczególnym uwzględnieniem statusu jednostki w państwie i zasad ustrojowych;
wykazać się doświadczeniem naukowym potwierdzonym publikacjami w wysoko punktowanych czasopismach naukowych (70-100 pkt.);
posiadać potwierdzony czynny udział w konferencjach krajowych i zagranicznych;
posiadać ogólną wiedzę na temat prowadzenia badań naukowych;
·         posiadać umiejętność pracy w zespole, w tym przy organizowaniu konferencji naukowych (krajowych i zagranicznych) oraz innych wydarzeń naukowych;

posiadać doświadczenie dydaktyczne w zakresie prawa konstytucyjnego na poziomie uniwersyteckim;
znać biegle język polski w mowie i piśmie;
znać biegle język angielski (znajomość języka poświadczona dokumentem);
znać język rosyjski w zakresie niezbędnym do prowadzenia badań naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego;
mile widziane doświadczenie na rzecz współpracy z otoczeniem.
 

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

 

kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz oświadczenia dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego – w tym oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy kandydata, https://www.uni.lodz.pl/kariera
życiorys, a w nim wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, referatów konferencyjnych, staży i projektów naukowych, itp.)
kopię dyplomu,
informacja ODO dla kandydata do pracy – dostępną na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego, https://www.uni.lodz.pl/kariera
 

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 05.07.2022 r.

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi osobami.

Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia w Uniwersytecie

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na murbanska@wpia.uni.lodz.pl