Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Łódzki
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: językoznawstwo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

INSTYTUCJA: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Filologii Hiszpańskiej, Zakład Języka Hiszpańskiego i Językoznawstwa Stosowanego

MIASTO: Łódź

STANOWISKO: asystent (na zastępstwo)

DYSCYPLINA NAUKOWA: językoznawstwo

DATA OGŁOSZENIA: 5.X.2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 4.XI.2022

LINK DO STRONY: www.filhiszp.uni.lodz.pl;

DODATKOWE INFORMACJE: zgłoszenie na konkurs należy przesłać na adres mailowy

Katedry Filologii Hiszpańskiej email: agnieszka.klosinska-nachin@uni.lodz.pl

SŁOWA KLUCZOWE: językoznawstwo hiszpańskie, język hiszpański, język portugalski, traduktologia

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Kandydat powinien spełniać następujące kryteria:

– posiadać stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa;

– posiadać dorobek naukowy w zakresie językoznawstwa hiszpańskiego, językoznawstwa stosowanego (ze szczególnym uwzględnieniem nauk o tłumaczeniu) i porównawczego (publikacje, udział w międzynarodowych konferencjach naukowych);

– posiadać doświadczenie we współpracy z prestiżowymi uczelniami europejskimi (staże, stypendia);

– posiadać doświadczenie dydaktyczne dotyczące nauczania języka hiszpańskiego jako obcego;

– posiadać doświadczenie dydaktyczne w zakresie traduktologii;

– posiadać doświadczenie dydaktyczne w zakresie nauczania językoznawstwa hiszpańskiego;

– posiadać znajomość języka portugalskiego na poziomie C1 lub wyższym.

 

Osoby przystępujące do konkursu powinny przesłać podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:
– kwestionariusz osobowy,
– życiorys,
– odpis dyplomu doktorskiego,
– oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy,

– wykaz dotychczasowych osiągnięć (publikacji, dorobku przekładowego, referatów konferencyjnych, staży i projektów naukowych itp.).

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 17.XI.2022

Uniwersytet Łódzki nie zapewnia zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania.

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na agnieszka.klosinska-nachin@uni.lodz.pl