asystent w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Łódzki
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o kulturze i religii

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

INSTYTUCJA: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Nowych Mediów i Kultury Cyfrowej

MIASTO: Łódź

STANOWISKO: asystent

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o kulturze i religii / nauki o sztuce

DATA OGŁOSZENIA: 3.II.2023

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 5.III.2023

LINK DO STRONY:

DODATKOWE INFORMACJE: zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć elektronicznie lub pisemnie na adres:

kulturoz@uni.lodz.pl

Wydział Filologiczny UŁ, Instytut Kultury Współczesnej, Katedra Nowych Mediów i Kultury Cyfrowej

ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź

tel. kontaktowy: (+48 42) 66 55 133

SŁOWA KLUCZOWE: nowe media, gry cyfrowe, kultura cyfrowa, kultura sieci

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Kandydat powinien spełniać następujące kryteria:

–       posiadać stopień doktora w dyscyplinie nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce bądź podobnej;

–       specjalizować się w zakresie nowych mediów, gier cyfrowych i groznawstwa, cyberkultury i środowisk sieciowych, preferowane będzie łączenie tych specjalizacji;

–       mieć doświadczenie naukowe potwierdzone publikacjami i udziałem w konferencjach oraz doświadczenie dydaktyczne;

–       znać biegle język polski oraz bardzo dobrze – język angielski.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

–       kwestionariusz osobowy,

–       życiorys, a w nim wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, referatów konferencyjnych, staży i projektów naukowych, itp.)

–       odpis dyplomu doktorskiego,

–       oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie Jego podstawowym miejscem pracy,

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 16.III.2023

Uniwersytet Łódzki nie zapewnia zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kulturoz@uni.lodz.pl