Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
Politechnika Łódzka
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: technologia żywności i żywienia

Znajomość zagadnień związanych z technologią otrzymywania i oceny jakości produktów fermentowanych, w szczególności analizy sensorycznej produktów spożywczych i wykorzystania mikroorganizmów w procesach produkcji żywności i napojów. Doświadczenie analityczne. Doświadczenie dydaktyczne w pracy ze studentami.

Zakres podstawowych obowiązków:
• prowadzenie zajęć dydaktycznych,
• udział w realizacji projektów badawczych realizowanych w Instytucie,
• aktywny udział w działalności organizacyjnej i naukowej Instytutu,

Wymagania:
• tytuł magistra inżyniera,
• szczególne zainteresowania w dziedzinie biotechnologii i technologii żywności,
• co najmniej roczny staż dydaktyczny,
• umiejętność samodzielnego organizowania i planowania badań,
• dobra znajomość technik analitycznych zwłaszcza w zakresie oceny jakości napojów i żywności fermentowanej,
• pracowitość i umiejętność pracy w zespole, kreatywność,
• dorobek publikacyjny z zakresu żywności fermentowanej,
• znajomość języka angielskiego i polskiego (prowadzenie zajęć)

Wymagane dokumenty:
• podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Łódzkiej,
• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
• plan rozwoju zawodowego w kontekście rozwoju jednostki,
• odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
• lista publikacji
• zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
• klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (RODO).

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 14.07.2021r. w Instytucie Technologii Fermentacji
i Mikrobiologii Politechniki Łódzkiej w Łodzi, ul. Wólczańska 171/173, tel. 42 631-34-79
w formie papierowej lub elektronicznej na adres: w5i53@adm.p.lodz.pl

Uczelnia nie zapewnia mieszkań.

Planowany termin zatrudnienia: 01.10.2021

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na w5i53@adm.p.lodz.pl