Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki Informatyki i Automatyki
Politechnika Łódzka
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: informatyka techniczna i telekomunikacja

Zakres prac Kandydata na oferowane stanowisko:
1. Prowadzenie prac badawczych w zakresie teoretycznych, aplikacyjnych i implementacyjnych aspektów sztucznej inteligencji oraz publikowanie wyników prac
2. Prowadzenie dydaktyki (laboratoria, ćwiczenia, projekty) w obszarze tematycznym sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego.
3. Działalność organizacyjna (udział w przygotowywaniu zajęć i imprez naukowych).

Wymagania w stosunku do kandydata:
• Wykształcenie – wyższe (magister lub magister inżynier)
• Konieczność pracy w siedzibie Jednostki zatrudniającej (prowadzenie zajęć, udział w seminariach naukowych)
• Kompetencja w obszarze uczenia maszynowego, udokumentowana np. publikacjami w czasopismach dziedziny i/lub doświadczeniem w realizacji projektów z obszaru tematycznego sztucznej inteligencji
• Biegłość w posługiwaniu się technologiami informatycznymi adekwatnymi dla implementacji algorytmów uczenia maszynowego i systemów inteligentnych (konieczna znajomość języka Python, bibliotek sklearn, Keras lub PyTorch), analizy danych (np. R) oraz analizy obrazów.
• Preferencja dla Kandydatów posiadających doświadczenie zawodowe w firmach IT, w szczególności, w zakresie prac związanych ze sztuczną inteligencją
• Preferencja dla Kandydatów z udokumentowanym doświadczeniem dydaktycznym w zakresie kształcenia w obszarze metod inteligentnej analizy danych.
• Biegła znajomość języka polskiego (dydaktyka w języku polskim) i angielskiego (działalność naukowa, możliwa dydaktyka w języku angielskim).

Warunki zatrudnienia:
• Wymiar zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat (pensum dydaktyczne: 240 godzin/rok)
• Wynagrodzenie miesięczne: wg stawek obowiązujących w Politechnice Łódzkiej
• Okres zatrudnienia: czas określony 1 rok

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 6.08.2021 w Sekretariacie Instytutu Informatyki Stosowanej, 90-924 Łódź ul. Stefanowskiego 18/22 lub na adres e-mail: mariola@iis.p.lodz.pl

Warunkiem ważności rozstrzygnięcia konkursu jest akceptacja Rektora.
Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.
Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Politechniką Łódzką.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na mariola@iis.p.lodz.pl