Asystent w grupie pracowników dydaktycznych

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Politechnika Łódzka
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: automatyka, elektronika i elektrotechnika

Wymagania:
• ukończone z wynikiem bardzo dobrym studia magisterskie na kierunku automatykai robotyka lub elektrotechnika,
• doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć z podstaw automatyki, teorii sterowania, modelowania układów dynamicznych i metod numerycznych,
• zaawansowana znajomość środowiska MATLAB
• umiejętność obsługi komputerowych laboratoriów automatyki,
• biegła znajomość języka polskiego oraz angielskiego.

Wymagane dokumenty:
• podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora PŁ,
• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
• odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
• inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
• deklarację kandydata, że Politechnika Łódzka będzie jego podstawowym miejscem pracy.

Dokumenty należy składać do w biurze Instytutu Automatyki Politechniki Łódzkiej, pok. 125, 90-924 Łódź, ul. B. Stefanowskiego 18/22, budynek A10

Warunkiem ważności rozstrzygnięcia konkursu jest akceptacja Rektora.
Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.
Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Politechniką Łódzką.