instruktor

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ogłasza konkurs

na stanowisko instruktora 1 etat w:

Zakładzie Pielęgniarstwa Wieku Rozwojowego i Promocji Zdrowia

Katedry Nauczania Pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

 

 

1. Opis zadań na stanowisku:

1)  prowadzenie zajęć ze studentami;

2)  przygotowywanie planów zajęć;

3) opiekuństwo nad studentami;

4) opracowywanie programów nauczania dla wybranych przedmiotów;

5) uczestnictwo w pracach organizacyjnych Uczelni;

 

2. Wymagania wobec kandydata:

1)  wykształcenie wyższe – tytuł magistra pielęgniarstwa;

2) prawo wykonywania zawodu pielęgniarki;

3) staż pracy na stanowisku pielęgniarki pediatrycznej co najmniej 1 rok;

5)  znajomość języków obcych nowożytnych –angielski poziom B1,

6) znajomość pakietu MS Office.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na praca.nauczyciel.noz@umed.lodz.pl