Lektor języka angielskiego

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Łodzi
  • Miejsce: Łódź
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk humanistycznych
  • językoznawstwo

Opis stanowiska

 Wymogi kwalifikacyjne dla kandydatów:

·        spełnianie wymogów określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

·        posiadanie minimum stopnia zawodowego magistra,

·        posiadanie doświadczenia w nauczaniu studentów,

·        znajomość języka angielskiego pozwalająca na prowadzenie zajęć akademickich w tym języku.

 Wymagane dokumenty:

·        CV, dokumenty poświadczające uzyskanie stopnia zawodowego magistra lub stopnia naukowego doktora,

·        oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

 
DOKUMENTY NALEŻY PRZESYŁAĆ W TERMINIE DO DNIA 11.06.2023 ROKU NA ADRES E-MAILOWY: uczelnia@ahe.lodz.pl

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi zastrzega sobie prawo do zakończenia konkursu bez wyłaniania Kandydata. Uczelnia zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.