Lektor

uczelnia@ahe.lodz.pl
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Łodzi
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: językoznawstwo

Instytucja: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Wydział Humanistyczny

Miasto: Łódź

Stanowisko: starszy wykładowca

Dyscyplina naukowa:

Termin składania ofert: 5 września 2021r.

Link do strony: ahe.lodz.pl/filologia

Dodatkowe informacje: zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć elektronicznie na adres: omajchrzak@ahe.lodz.pl lub pisemnie na adres:

ul. Sterlinga 26

90-212 Łódź

Słowa kluczowe: filologia angielska, Academic skills, Praktyczna Nauka Języka Angielskiego.

 

Kandydat powinien spełniać następujące kryteria:

– mieć stopień magistra filologii angielskiej,

– mieć doświadczenie w prowadzeniu zajęć na uczelni wyższej,

– być gotowy do prowadzenia zajęć z obszaru Praktycznej Nauki Języka Angielskiego, Academic Skills,

– mieć doświadczenie w nauczaniu zdalnym.

 

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora AHE, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

– kwestionariusz osobowy

– życiorys, a w nim wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, referatów konferencyjnych, staży i projektów naukowych, itp.)

– odpis dyplomu doktorskiego

– oświadczenie, że AHE będzie Jego podstawowym miejscem pracy.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na omajchrzak@ahe.lodz.pl