Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Politechnika Łódzka
  • Forma zatrudnienia: Etat, Tymczasowa
  • Dziedzina nauki: automatyka, elektronika i elektrotechnika

Wymagania:
• stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika, automatyka i robotyka lub pokrewnej
• udokumentowany publikacjami dorobek naukowy w zakresie teorii sterowania
• doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych
• gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu automatyki
• biegła znajomość języka angielskiego

Wymagane dokumenty:
• podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora PŁ,
• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
• odpis dyplomu nadania stopnia doktora nauk technicznych lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych,
• wykaz publikacji,
• inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
• deklarację kandydata, że Politechnika Łódzka będzie jego podstawowym miejscem pracy.

Dokumenty należy składać do 29.09.2021 r. w biurze Instytutu Automatyki Politechniki Łódzkiej, pok. 125, 90-924 Łódź, ul. B. Stefanowskiego 18/22, budynek A10

Warunkiem ważności rozstrzygnięcia konkursu jest akceptacja Rektora.
Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.
Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Politechniką Łódzką.

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na w2i21@adm.p.lodz.pl