Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych 1

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Politechnika Łódzka
  • Forma zatrudnienia: Etat, Tymczasowa
  • Dziedzina nauki: automatyka, elektronika i elektrotechnika

Kandydat powinien posiadać stopień magistra inżyniera w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika lub pokrewnej.

Wymagana jest dobra znajomość zagadnień z zakresu przemysłowych rozwiązań elektroniki, podstaw projektowania i konstruowania rozwiązań przemysłowych – mikrokontrolery, projektowanie i programowanie.

Oczekuje się podstawowej wiedzy z zakresu systemów sterowania inteligentnymi budynkami oraz odnawialnymi źródłami energii oraz podstawowej wiedzy z obszaru informatyki stosowanej w zakresie wykorzystania aplikacji umożliwiających modelowanie zjawisk fizycznych, np. MATLAB, Mathcad, ANSYS, FLUENT, inne. Wymagana dobra znajomość języka polskiego i angielskiego.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć:
• podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora PŁ,
• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
• odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
• inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
• oświadczenie kandydata, że PŁ będzie jego podstawowym miejscem pracy.
• dorobek naukowy
• oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 18.08.2021 w Sekretariacie Katedry Aparatów Elektrycznych Politechniki Łódzkiej, 90-537 Łódź ul. Stefanowskiego 18/22 lub na adres e-mail:
w2k21@adm.p.lodz.pl

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Planowany termin zatrudnienia: 01.10.2021

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na w2k21@adm.p.lodz.pl