Profesor uczelni

Instytut Nauk Społecznych
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Obecnie w Instytucie Nauk Społecznych poszukujemy nauczyciela akademickiego
w grupie pracowników dydaktycznych na stanowisko

Profesor Uczelni

Wymagania:
• stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki prawne,
• dorobek dydaktyczny/ naukowy w zakresie nauk prawnych,
• chęć rozwoju zawodowego,
• mile widziane doświadczenie praktyczne w zakresie prawa.

Oferujemy:
• umowę o pracę na pełen etat w ramach podstawowego miejsca pracy.

Aplikacje zawierające:
– podanie,
– życiorys,
– wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego oraz praktycznego
prosimy przesyłać do dnia 31.03.2021 r. na adres e-mail: uczelnia@medyk.edu.pl wpisując w tytule wiadomości: Profesor Uczelni – prawo

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.
Uczelnia zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.
Planowane zatrudnienie od 01.10.2021 r.