WYKŁADOWCA  AKADEMICKI – LEKTOR JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Łodzi
  • Miejsce: ŁÓDŹ
  • Dziedzina nauk humanistycznych

Opis stanowiska

STANOWISKO: LEKTOR JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO

PROFIL GRUPY PRACOWNIKÓW: dydaktyczny

DYSCYPLINA NAUKOWA: filologia obca

FORMA ZATRUDNIENIA: umowa zlecenie

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 28.05.2023 r.

SŁOWA KLUCZOWE: filologia, język hiszpański, iberystyka, lektorat  

 

Wymogi kwalifikacyjne dla kandydatów:

·        spełnianie wymogów określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.),

·        posiadanie minimum stopnia zawodowego magistra,

·        posiadanie doświadczenia w nauczaniu studentów,

·        znajomość języka hiszpańskiego pozwalająca na prowadzenie zajęć akademickich w tym języku.

 

Wymagane dokumenty:

·        CV, kwestionariusz osobowy, dokumenty poświadczające uzyskanie stopnia zawodowego magistra lub stopnia naukowego doktora,

·        oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W BIURZE KADR AHE W ŁODZI UL. STERLINGA 26, 90-212 ŁÓDŹ, BUDYNEK K W TERMINIE DO DNIA

28 maja 2023 r. lub mailowo: anna.bielska@ahe.email.

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi zastrzega sobie prawo do zakończenia konkursu bez wyłaniania Kandydata. Uczelnia zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.