adiunkt

Wydział Biologii i Biotechnologii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

Do obowiązków osoby zatrudnionej na w/w stanowisku będzie należało prowadzenie prac badawczych nad mechanizmami regulacji procesów przerzutowania nowotworów i migracji komórek prawidłowych i nowotworowych in vitro. Ponadto, w zakresie obowiązków kandydata będzie analiza potencjału przeciwnowotworowego substancji pochodzenia naturalnego i syntetycznych w klasycznych i przestrzennych modelach hodowli komórkowych in vitro oraz ich możliwego zastosowania w strategiach terapeutycznych. Kandydat musi również posiadać umiejętność obsługi specjalistycznej aparatury badawczej oraz prowadzenia działalności dydaktycznej, w tym prowadzenia zajęć z zakresu biologii i biotechnologii.

SŁOWA KLUCZOWE: biotechnologia, biologia nowotworów, hodowle komórek prawidłowych i nowotworowych, oddziaływania międzykomórkowe, hodowle przestrzenne

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na biologia@umcs.pl