asystent

Wydział Biologii i Biotechnologii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

Do obowiązków osoby zatrudnionej na w/w stanowisku będzie należało: (i) prowadzenie prac badawczych nad mechanizmami odporności owadów, zwłaszcza pszczoły miodnej, zarówno w warunkach laboratoryjnych (hodowle klatkowe), jak i pasiecznych, (ii) analiza potencjału przeciwdrobnoustrojowego związków naturalnych i syntetycznych in vitro oraz możliwości ich zastosowania w ochronie pszczół. Od Kandydata oczekujemy umiejętności obsługi specjalistycznej aparatury badawczej oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych, w tym z zakresu biologii i biotechnologii.

SŁOWA KLUCZOWE: odporność owadów, oddziaływania patogen-gospodarz, biologia pszczoły miodnej, analiza ekspresji genów, hodowle drobnoustrojów

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na biologia@umcs.pl