asystent badawczy

Lekarski
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA W GRUPIE BADAWCZEJ (POST-DOC w projekcie badawczym) w Katedrze i Zakładzie Biochemii i Biologii Molekularnej
Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA W GRUPIE BADAWCZEJ (POST-DOC w projekcie badawczym) w Katedrze i Zakładzie Biochemii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie do realizacji zadań badawczych projektu Narodowego Centrum Nauki nr UMO-2020/37/B/NZ4/03920 pt. „Platforma inżynierii tkankowej dla testowej terapii spersonalizowanej raka płaskonabłonkowego głowy i szyi (HNSCC)  w warunkach in vitro”.

Szczegóły dostępne pod adresem:

http://umlub.pl/uczelnia/praca-w-um/art,10813,konkurs-na-stanowisko-asystenta-w-grupie-badawczej-post-doc-w-projekcie-badawczym-w-katedrze-i-zakladzie-biochemii-i-biologii-molekularnej.html