Asystent w Instytucie Żywienia Zwierząt i Bromatologii

Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Dziedzina nauki: zootechnika i rybactwo

wymagania stawiane Kandydatom:

·         wykształcenie wyższe – ukończone studia magisterskie na kierunkach studiów związanych z dziedziną nauk rolniczych;

·         dorobek publikacyjny (dobrze widziany wielodyscyplinarny) z zakresu żywienia zwierząt, jakości żywności, dietetyki, oraz zagadnień pokrewnych, w tym w czasopismach z listy JCR – udokumentowany spisem publikacji, punktacją wg listy MNiSW oraz wskaźnikiem IF;

·         predyspozycje i doświadczenie w pracy związanej z działalnością naukowo-badawczą i dydaktyczną;

·         udokumentowane dodatkowe kwalifikacje i doświadczenie w pracy, w tym laboratoryjnej;

·         ukończone szkolenie dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych;

·         doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych;

·         wiedza i umiejętności w zakresie przygotowania wniosków, zasad finansowania projektów badawczych ze środków zewnętrznych (pozauczelnianych);

·         potwierdzona certyfikatem (min. B2) bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie umożliwiająca pisanie i organizację procesu edytorskiego publikacji naukowych oraz dodatkowo realizację zajęć dydaktycznych w tym języku;

·         dobrze widziana biegła umiejętność posługiwania się dodatkowym językiem obcym, innym niż język angielski;

·         biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie niezbędna w pracy dydaktycznej;

umiejętność współpracy w zespołach badawczych, w tym o charakterze interdyscyplinarnym.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na agata.niemiec@up.lublin.pl