specjalista ds. badań

Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Katedra Napędów i Maszyn Elektrycznych
Politechnika Lubelska
 • Forma zatrudnienia: Część etatu
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Rektor Politechniki Lubelskiej
ogłasza
KONKURS OTWARTY NA STANOWISKO

SPECJALISTA DS. BADAŃ

w projekcie: „Innowacyjny, modułowy, mobilny magazyn energii pozwalający na pracę w systemach AC i DC wyposażony w moduły służące do zarządzania zasobami OZE i profilem zasilania przedsiębiorstw” o numerze POIR.01.01.01-00-0091/21

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478) i Statucie Politechniki Lubelskiej.

wymiar czasu pracy: 0,5 etatu

okres zatrudnienia: 18 miesięcy

stanowisko: specjalista ds. badań III

Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie: minimum tytuł zawodowy inżyniera;
 • udokumentowane doświadczenie w projektowaniu szaf automatyki przemysłowej, szaf elektrycznych i sterowniczych oraz instalacji fotowoltaicznych;
 • doświadczanie w rysowaniu modeli 3D w programach specjalistycznych typu SolidWorks;
 • doświadczenie w projektowaniu instalacji fotowoltaicznych;
 • doświadczenie w modelowaniu Matlab & Simulink;
 • doświadczenie w projektowaniu schematów elektrycznych;
 • doświadczenie w programowaniu sterowników mikroprocesorowych, opartych na platformie C2000 Texas Instruments z wykorzystaniem środowiska Matlab &Simulink;
 • doświadczenie w projektowaniu układów wentylacji szaf przemysłowych i sterowniczych;
 • uprawnienia instalacyjne SEP do 1KV;
 • doświadczenie w programowaniu sterowników PLC;
 • prawo jazdy kategorii B;
 • doświadczenie w pracy z urządzeniami laboratoryjnymi tj: Oscyloskopy cyfrowe MSO, sondy pomiarowe prąd-napięcie, analizatory jakości, analizatory widma, rejestratory zdarzeń;
 • znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2, potwierdzona certyfikatem.
   

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • podanie (pisemne zgłoszenie do konkursu);
 • list motywacyjny;
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy (FORMULARZ W ZAŁĄCZENIU);
 • odpisy dyplomów i suplementów;
 • kopie certyfikatów, dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
 • wykaz publikacji naukowych oraz patentów;
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Lubelska będzie podstawowym miejscem pracy (FORMULARZ W ZAŁĄCZENIU);
  klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w celu realizacji procesu rekrutacji (RODO) (FORMULARZ W ZAŁĄCZENIU).

 

Komplet dokumentów należy przesłać pocztą na adres:

Katedra Napędów i Maszyn Elektrycznych, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 38A, pok. 112, 20-618 Lublin

ORAZ

mailowo na adres d.zielinski@pollub.pl,
w tytule wiadomości podając „Zgłoszenie do konkursu na stanowisko specjalisty do spraw badań – projekt – Imię i Nazwisko”

W TERMINIE DO: 19 maja 2022 r.

 

kontakt mailowy: d.zielinski@pollub.pl

 

Uwagi:

 • Politechnika Lubelska nie zwraca dokumentów po zakończonej rekrutacji. Po 60 dniach od zakończenia postępowania konkursowego dokumenty niezatrudnionych kandydatów ulegają zniszczeniu. W przypadku gdy aplikant będzie chciał odzyskać dokumenty, należy o tym poinformować w zgłoszeniu do konkursu.
 • Politechnika Lubelska zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami na stanowisko.