1 asystent

Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: zootechnika i rybactwo

·         posiada dyplom magistra bezpieczeństwa i higieny pracy lub nauk pokrewnych w dyscyplinie zootechnika i rybactwo z wynikiem co najmniej dobrym,

·         legitymuje się znajomością języka angielskiego oraz polskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych potwierdzoną stosownym zaświadczeniem

·         posiada doświadczenie w działalności naukowej na poziomie studenckich kół naukowych lub posiada referencje obejmujące znajomość metod laboratoryjnych,

·         potwierdzony czynny udział w życiu naukowym (udział w konferencjach krajowych lub zagranicznych, uzyskane stypendia, publikacje naukowe).

·         posiada ukończony kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

·         posiada kwalifikacje w pracy ze zwierzętami

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na agata.niemiec@up.lublin.pl