1 asystent

Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: zootechnika i rybactwo

·         wykształcenie wyższe – ukończone studia magisterskie na kierunku biotechnologia, biologia lub w zakresie nauk pokrewnych

·         znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie umożliwiająca pisanie i organizację procesu edytorskiego publikacji naukowych oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych, poświadczone stosownym zaświadczeniem

·         udokumentowane kwalifikacje i doświadczenie w pracy naukowo-badawczej oraz laboratoryjnej z wykorzystaniem zaawansowanych metod i technik analitycznych

·         potwierdzony czynny udział w działalności naukowej (udział w konferencjach krajowych lub zagranicznych, publikacje naukowe)

·         doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych

·         kwalifikacje do pracy ze zwierzętami

·         wysoka motywacja do prowadzenia badań naukowych i pracy dydaktycznej, komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na agata.niemiec@up.lublin.pl