1 stanowisko adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Filologiczny
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: językoznawstwo

Kandydat powinien: posiadać stopień doktora habilitowanego w zakresie językoznawstwa, znaczący dorobek naukowy,  doświadczenie organizacyjne w zakresie organizacji praktyk tłumaczeniowych oraz dydaktyczne w zakresie nauczania tłumaczeń ustnych w języku angielskim; legitymować się czynnym udziałem w życiu naukowym, udokumentowaną praktyką zawodową w zakresie tłumaczeń ustnych z języka angielskiego; mieć ukończone kursy lub szkolenia z zakresu doradztwa zawodowego; posiadać bardzo dobrą znajomość języka polskiego i angielskiego.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na maria.frackiewicz@poczta.umcs.lublin.pl