1 stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Miejsce: Lublin
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk rolniczych
  • zootechnika i rybactwo

Opis stanowiska

wymagania stawiane Kandydatom:

·         dyplom  lekarza weterynarii lub magistra zootechniki, magistra biologii, magistra biotechnologii, analityki medycznej lub nauk pokrewnych, z wynikiem co najmniej dobrym,

·         doświadczenie w działalności naukowej na poziomie studenckich kół naukowych lub posiada referencje  obejmujące znajomość metod laboratoryjnych,

·         dobra znajomość języka angielskiego.

·         predyspozycje do pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej,

·         nienaganna postawa etyczno-moralna,

·         umiejętność pracy w zespole

Załączniki