2 stanowiska asystenta badawczo-dydaktycznego

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki prawne

R E K T O R

UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W  LUBLINIE

ogłasza konkurs na dwa stanowiska asystenta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych
w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa w Instytucie Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji UMCS

I. KRYTERIA KWALIFIKACYJNE KONKURSU:

– posiadanie stopnia doktora w dyscyplinie nauki prawne;

– predyspozycje do pracy badawczej i dydaktycznej potwierdzone opinią samodzielnego pracownika badawczo-dydaktycznego;

– doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z przedmiotów teoretycznoprawnych;

– czynny udział (referat) w krajowej konferencji naukowej;

– czynny udział (referat) w międzynarodowej konferencji naukowej;

– opublikowanie rozdziału w monografii naukowej lub artykułu naukowego w języku polskim;

– opublikowanie rozdziału w monografii naukowej lub artykułu naukowego w języku angielskim;

– złożenie wniosku o grant badawczy w zewnętrznej instytucji (np. NCN, NAWA);

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę od dnia 1 października 2021 r. na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy w podstawowym miejscu pracy.

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na magdalena.igras@poczta.umcs.lublin.pl