adiunk

Wydział Ekonomiczny
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych
w Katedrze Metod Badawczych Zarządzania w Instytucie Nauk o Zarządzaniu i Jakości
na Wydziale Ekonomicznym UMCS w Lublinie

I. KRYTERIA KWALIFIKACYJNE KONKURSU:

–      posiadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych lub ekonomicznych;

–      co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w charakterze nauczyciela akademickiego;

–      predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego, potwierdzone opinią samodzielnego pracownika naukowego;

–      doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć w obszarze logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw, handlu zagranicznego (wykładów, ćwiczeń, szkoleń); posiadanie przygotowania pedagogicznego;

–      dorobek badawczy i publikacyjny w zakresie logistyki, w tym logistyki międzynarodowej oraz handlu zagranicznego lub dyplomacji gospodarczej;

–      osiągnięcia organizacyjne w zakresie współpracy międzynarodowej;

–      praktyczna znajomość programów komputerowych: pakiet MS Office, systemy ERP;

–      kompetencje zawodowe w zakresie logistyki i handlu zagranicznego potwierdzone certyfikatami zawodowymi;

–      doświadczenie praktyczne w dziedzinie logistyki i zarządzania przedsiębiorstwem, w tym doświadczenie doradcze oraz udokumentowana współpraca ze środowiskiem biznesu;

–      biegła znajomość (w mowie i piśmie) języka polskiego oraz języka obcego kongresowego (preferowany język angielski), potwierdzona certyfikatem na poziomie co najmniej C1, znajomość innych języków obcych będzie dodatkowym atutem.