Adiunkt

Wydział Lekarski
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA W GRUPIE BADAWCZEJ w pełnym wymiarze czasu pracy w I Klinice Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów osobiście/drogą pocztową na adres: Uniwersytet Medyczny w Lublinie Dziekanat Wydziału Lekarskiego ul. Chodźki 19, 20-093 Lublin w terminie do 19 czerwca 2023 r.

Więcej informacji pod linkiem: https://www.umlub.pl/uczelnia/praca-w-um/art,14863,konkurs-na-stanowisko-adiunkta-w-grupie-badawczej-w-i-klinice-psychiatrii-psychoterapii-i-wczesnej-interwencji.html

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na ewelina.mazur-wolyniec@umlub.pl