adiunkt

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Rektor UMCS w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Fizyki Teoretycznej w Instytucie Fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na magdalena.wit@poczta.umcs.lublin.pl