Adiunkt (badawczo-dydaktyczny)

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

KRYTERIAMI KWALIFIKACYJNYMI KONKURSU SĄ:

– posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie archeologii;

– posiadanie doświadczenia organizacyjnego oraz legitymowanie się czynnym udziałem w życiu  naukowym;

– doświadczenie dydaktyczne w pracy w charakterze nauczyciela akademickiego;

– legitymowanie się artykułami naukowym, opublikowanymi w czasopismach z wykazu A, B lub C ogłaszanego
przez   MNiSW;

– posiadanie dorobku publikacyjnego w zakresie traseologii oraz badania funkcji wytworów krzemiennych, a także    archeologii regionu z okresu pradziejów, epoki brązu/żelaza oraz okresu rzymskiego;

– posiadanie umiejętności w zakresie wykonywania analiz użytkowych narzędzi krzemiennych;

– uczestnictwo jako wykonawca lub kierownik w projektach naukowych (MEiN, NCN, NPRH, etc.);

– znajomość języka obcego, angielskiego lub niemieckiego;

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na magda.walczak@poczta.umcs.lublin.pl