adiunkt badawczo-dydaktyczny

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

Kandydat powinien legitymować się stopniem naukowym doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia, specjalność historia nowożytna XVI –XVIII wieku oraz posiadać dorobek naukowy w tym zakresie. Zainteresowania badawcze skupione wokół dziejów mieszczaństwa będą dodatkowym atutem. Ponadto powinien posiadać doświadczenie w pracy w instytucji naukowo-badawczej, udokumentowany udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych oraz realizacji grantu badawczego w charakterze kierownika lub wykonawcy.

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na magda.walczak@poczta.umcs.lublin.pl