Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki fizyczne

R E K T O R UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W  LUBLINIE

ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta  w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Fizyki Teoretycznej w Instytucie Fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na magdalena.wit@poczta.umcs.lublin.pl