adiunkt dydaktyczny

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: matematyka

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE KONKURSU:

– posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie matematyki;

– posiadanie osiągnięć dydaktycznych i organizacyjnych;

– posiadanie co najmniej pięcioletniego doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na studiach I lub II stopnia na kierunku matematyka lub kierunkach pokrewnych;

– bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;

– dobra znajomość języka angielskiego;

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na mfidz@poczta.umcs.lublin.pl