Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: matematyka

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE KONKURSU:

– posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie matematyka lub równoważnego w przypadku kandydatów zagranicznych;

– udokumentowany dorobek naukowy w zakresie matematyki, w szczególności analizy funkcjonalnej;

– posiadanie doświadczenia dydaktycznego w prowadzeniu zajęć z matematyki wyższej;

– doświadczenie organizacyjne;

– legitymowanie się czynnym udziałem w życiu naukowym;

– wysoka motywacja do badań naukowych;

– umiejętność pracy w zespole;

– bardzo dobra znajomość języka polskiego lub angielskiego w mowie i piśmie.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na instmat@hektor.umcs.lublin.pl