asystent

Wydział Artystyczny, Instytut Muzyki
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: sztuki muzyczne

asystent, specjalność instrumentalistyka jazzowa – fortepian oraz kompozycja i aranżacja

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na muzyka@poczta.umcs.lublin.pl