asystent

Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat, Etat
  • Dziedzina nauki: zootechnika i rybactwo, zootechnika i rybactwo

wymagania stawiane Kandydatom:

·         posiada dyplom lekarza weterynarii lub magistra biologii, magistra mikrobiologii, magistra biotechnologii lub nauk pokrewnych z wynikiem co najmniej dobrym

·         legitymuje się znajomością języka angielskiego oraz polskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych potwierdzoną stosownym zaświadczeniem

·         posiada doświadczenie w działalności naukowej na poziomie studenckich kół naukowych lub posiada referencje obejmujące znajomość metod laboratoryjnych,

·         posiada wysoką motywację do prowadzenia badań naukowych i pracy dydaktycznej, komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na agata.niemiec@up.lublin.pl