asystent

Wydział Ekonomiczny
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

R E K T O R

UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W  LUBLINIE

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
 w Katedrze Zarządzania w Instytucie Nauk o Zarządzaniu i Jakości na Wydziale Ekonomicznym UMCS

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE KONKURSU:

– posiadanie tytułu zawodowego magistra w zakresie zarządzania;

– predyspozycje do pracy badawczej i dydaktycznej potwierdzone opinią samodzielnego pracownika badawczo- 
   dydaktycznego,

– co najmniej roczne doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości;

– dorobek naukowy, w tym publikacyjny w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości;

– doświadczenie organizacyjne;

– praktyczna znajomość programów komputerowych przydatnych w opracowywaniu materiałów dydaktycznych;

– biegła znajomość (w mowie i piśmie) języka polskiego i angielskiego;

– umiejętności analityczne i bardzo dobra organizacja pracy własnej i zespołu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na bb1101@poczta.umcs.lublin.pl