Asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Biologii Środowiskowej
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Ukończone studia magisterskie na kierunku biologia, średnia z drugiego stopnia studiów nie niższa niż 4,0,
Aktywna działalność naukowa i popularno-naukowa (udział w konferencjach naukowych, wydarzeniach popularno-naukowych),
Dorobek naukowy w zakresie hydrobiologii potwierdzony publikacjami w czasopismach z listy JCR, 
Znajomość technik laboratoryjnych z zakresu bioanalityki, w tym hydrobiologii ogólnej i hydromikrobiologii,
Biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie niezbędna w pracy dydaktycznej,
Umiejętność współpracy w zespołach badawczych o charakterze interdyscyplinarnym,
Znajomość języka angielskiego umożliwiająca przygotowywanie publikacji naukowych oraz prezentację wyników badań na konferencjach naukowych,
Nienaganna postawa etyczno-moralna.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kazimiera.blaim@up.lublin.pl