Asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Biologii Środowiskowej
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Dziekan Wydziału Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Biofizyki, Pracownia Biomechaniki

Ukończone studia magisterskie na kierunkach bioinżynieria, biotechnologia lub biologia;
Aktywna działalność naukowa i popularno-naukowa (udział w konferencjach naukowych, wydarzeniach popularno-naukowych, publikacje naukowe),
Doświadczenie w pracy laboratoryjnej, w tym z wykorzystaniem metod i technik laboratoryjnych z zakresu biologii molekularnej,
Biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie niezbędna w pracy dydaktycznej,
Umiejętność współpracy w zespołach badawczych o charakterze interdyscyplinarnym,
Znajomość języka angielskiego umożliwiająca przygotowywanie publikacji naukowych oraz prezentację wyników badań na konferencjach naukowych,
Nienaganna postawa etyczno-moralna.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kazimiera.blaim@up.lublin.pl