asystent badawczy

Wydział Biomedyczny
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Dziekan Wydziału Biomedycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Dr hab. n. farm. Anna Błażewicz, prof. uczelni ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA BADAWCZEGO  w  Samodzielnej Pracowni Inżynierii Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej Katedry Nauk Biomedycznych Wydziału Biomedycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów drogą pocztową na adres : Uniwersytet Medyczny w Lublinie Dziekanat Wydziału Biomedycznego ul. Doktora Witolda Chodźki 7, 20-093 Lublin oraz jednocześnie w formie skanów na adres skrzynki e- mail: joanna.adamek@umlub.pl   w terminie do 17 stycznia 2022 roku .

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: https://www.umlub.pl/uczelnia/praca-w-um/art,12227,konkurs-na-stanowisko-asystenta-badawczego-w-samodzielnej-pracowni-inzynierii-tkankowej-i-medycyny-regeneracyjnej-katedry-nauk-biomedycznych-wydzialu-biomedycznego-uniwersytetu-medycznego-w-lublinie-.html