asystent badawczy, post-doc

Lekarski
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA W GRUPIE BADAWCZEJ (POST-DOC w projekcie badawczym) w Katedrze i Zakładzie Biochemii i Biologii Molekularnej
 
Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA W GRUPIE BADAWCZEJ (POST-DOC w projekcie badawczym) w Katedrze i Zakładzie Biochemii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie do realizacji zadań badawczych projektu Narodowego Centrum Nauki nr UMO-2017/25/B/NZ4/02364 pt. „Międzykomórkowe interakcje receptorów Notch z ich ligandami determinujące odpowiedź wewnątrzkomórkową”.

Więcej informacji:

http://umlub.pl/uczelnia/praca-w-um/art,11309,konkurs-na-stanowisko-asystenta-w-grupie-badawczej-post-doc-w-projekcie-badawczym-w-katedrze-i-zakladzie-biochemii-i-biologii-molekularnej.html

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na aleksandrakrupicz@gmail.com