instruktor – 2 stanowiska

Międzywydziałowe Centrum Dydaktyczne
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o kulturze fizycznej

Prodziekan Międzywydziałowego Centrum Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na 2 stanowiska INSTRUKTORA w pełnym wymiarze czasu pracy w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 Wymagania konkursowe:

– posiadanie tytułu zawodowego magistra Akademii Wychowania Fizycznego
– posiadanie czynnej znajomości języka obcego lub czynnej znajomości języka polskiego w przypadku cudzoziemców

Kompetencje preferowane:

– Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami

– Ukończone kursy zgodne z profilem jednostki

 Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów znajduje się w treści ogłoszenia na stronie: LINK
 

Kserokopie dokumentów wymagają potwierdzenia zgodności z oryginałem, kandydat jest zobowiązany do przedstawienia  ich do wglądu, dlatego prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny celem ustalenia terminu wizyty w Międzywydziałowym Centrum Dydaktycznym.

Dokumenty w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie ww. dokumentów drogą pocztową na adres : Uniwersytet Medyczny w Lublinie Dziekanat Międzywydziałowego Centrum Dydaktycznego ul. Chodźki 4, 20-093 Lublin, oraz jednocześnie w formie skanów na adres skrzynki e- mail: biuromcd@umlub.pl w terminie do 17 września 2021 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na biuromcd@umlub.pl