Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w grupie badawczej (POST-DOC w projekcie badawczym) w Zakładzie Hematoonkologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Wydział Lekarski
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w grupie badawczej (POST-DOC w projekcie badawczym)                     w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Hematoonkologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie do realizacji zadań badawczych projektu Narodowego Centrum Nauki pt.: „Znaczenie stymulacji antygenowej przez mikroflorę bakteryjną
w rozwoju przewlekłej białaczki limfocytowej”

Cel projektu:

Projekt ma na celu uzyskanie odpowiedzi na ważne pytania badawcze dotyczące znaczenia mikroflory w patomechanizmie przewlekłej białaczki limfocytowej (CLL). Zidentyfikowano kilka mechanizmów niedoboru odporności towarzyszących rozwojowi i progresji CLL. W obecnym projekcie planujemy analizę odwrotnej hipotezy, w której infekcje mogą być nie tylko konsekwencją, ale także mogą powodować rozwój lub progresję choroby. Planujemy analizować repertuar receptorów komórek B (BCR) wraz z profilem mikroflory, który może być odpowiedzialny za stymulację antygenem, który stymuluje komórki CLL do proliferacji. W oparciu o nasze wstępne wyniki u pacjentów pediatrycznych planujemy ocenić klonalność limfocytów CD5+CD19+ otrzymanych z hipertroficznej tkanki migdałków dorosłych pacjentów w odniesieniu do repertuaru BCR pacjentów z CLL. Zarówno bezpośrednie sekwencjonowanie mikrobiomu, jak i odwrócone podejście immunologiczne, oparte na klonowaniu BCR, będą wykorzystywane do oceny epitopu rozpoznawanego przez specyficzne dla CLL BCR. W badaniach funkcjonalnych planujemy udowodnić potencjał do stymulacji poszczególnych BCR, definiując w ten sposób alloantygeny, które mogą zainicjować białaczkę. Planujemy również skorelować nowe molekularne markery prognostyczne z profilem mikrobiologicznym w przedziale jelitowym, gdzie dochodzi do interakcji między układem odpornościowym, a mikrobiomem pacjentów.

Pełna treść ogłoszenia dostępna na stronie: https://www.umlub.pl/uczelnia/praca-w-um/art,11384,konkurs-na-stanowisko-asystenta-w-grupie-badawczej-post-doc-w-projekcie-badawczym-w-zakladzie-hematoonkologii-doswiadczalnej.html