Konkurs na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA BADAWCZO- DYDAKTYCZNEGO w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Lekarski
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA BADAWCZO- DYDAKTYCZNEGO w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów drogą pocztową na adres : Uniwersytet Medyczny w Lublinie Dziekanat Wydziału Lekarskiego ul. Chodźki 19, 20-093 Lublin, oraz jednocześnie w formie skanów na adres skrzynki e- mail: dziekanet.lekarski@umlub.pl w terminie do dnia 23 lipca 2021r.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: https://www.umlub.pl/uczelnia/praca-w-um/art,11379,konkurs-na-stanowisko-mlodszego-asystenta-badawczo-dydaktycznego-w-pelnym-wymiarze-czasu-pracy-w-katedrze-i-klinice-chorob-wewnetrznych.html

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na : Aneta Wojciechowska, aneta.wojciechowska@umlub.pl, +48 (81) 44 86 305